در این کنسول شما نام سرور و در ادامه آن دو گزینه مشاهده می کنید که یکی برای IPدهی به کلاینت های IPv4 و دیگری برای IPv6 است.اگر روی نام DHCP سرور راست کلیک کنید ، مواردی را برای کانفیگ خود سرور مشاهده خواهید کرد :

– Add/Remove Bindings این گزینه کارت های شبکه سرور را نشان می دهد که می توانند به کلاینت ها سرویس بدهند.اگر موردی را مشاهده نکردید به این دلیل است که کارت شبکه سرور را بصورت static ، IP نداده اید.

– Authorize برای Authorize سروراستفاده می شود.

– Backup می توانید از تمام تنظیمات این DHCP سرور backup گرفته و روی سرور دیگری restore کنید تا همین تنظیمات روی آن سرور نیز اعمال شود. بصورت پیشفرض backup در مسیر c:\windows\system32\dhcp\backup ذخیره می شود.

– restore برای بازگردانی backup روی این سرور

– All Task از این قسمت می توانید سرویس DHCP را stop ,start ,restart و pause کنید.

– properties از این قسمت می توان مسیر ذخیره شده backup و database سرور DHCP را تغییر داد.