نحوه محاسبه Routing Metric در IGRP
همانطور که قبلا هم اشاره کردیم و کار همیشگی ITPRO هاست که قبلا اشاره می کنند D: پروتکل IGRP برای محاسبه Metric از پارامترهایی مصل Delay ، Bandwidth ، Reliability ، MTU و Load برای محاسبه بهترین مسیر برای هر Packet استفاده می کند. بصورت پیشفرض الگوریتم مورد استفاده در IGRP فقط از Bandwidth و Delay برای تعیین Metric استفاده می کند اما سایر فاکتورهای محاسبه Metric هم می تواند فعال کرد. فرمول پایین برای محاسبه مقدار Metric در پروتکل IGRP مورد استفاده قرار می گیرد :

mec

مقادیر پیشفرض در فرمول بالا به ترتیب K1 و K3 برابر عدد ۱ و K2 و K4 و K5 برابر عدد صفر هستند.. اگر K برابر صفر باشد در فرمول بالا قسمت [K5/ (reliability + K4)] بی اثر خواهد بود. بنابراین با مقادیر پیشفرضی که به K1 و K5 داده می شود خوب به خود فرمول کلی محاسبه Metric در IGRP به شکل Metric=Bandwidth + Delay در خواهد آمد. برای پیدا کردن مقدار Bandwidth کمترین اندازه پهنای باند در Interface های خروجی روتر را پیدا کنید و آن را تقسیم بر ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ کنید ، اندازه پهنای باند را بر حسب Kbps یا کیلو بیت بر ثانیه تعریف کنید. مقدار پارامترهای Reliability و Load عددی بین ۱ تا ۲۵۵ خواهد بود. عدد Reliability یک برابر پایینترین میزان Reliability و عدد ۲۵۵ نشان دهنده بالاترین میزان Reliability در لینک می باشد. Load ای که برابر ۱ باشد کمترین میزان بهینه سازی و Load ای که عدد ۲۵۵ را داشته باشد به معنای استفاده صد در صدی از لینک است. MTU به اندازه Frame شما بستگی دارد. برای محاسبه تاخیر یا Delay تمامی Delay های موجود خروجی از Interface های روتر را بر حسب میکروثانیه با هم جمع کنید و تقسیم بر عدد ۱۰ کنید. البته زیاد نگران نباشید ITPRO به شما می گوید که اینها همگی توسط روتر محاسبه می شوند و تنها برخی اوقات شما نیاز به تغییر این موارد خواهید داشت.