نحوه قرار دادن یک کنترل AdRotator بر روی صفحه ASP.Net :

ابتدا یک صفحه ASP.Net در محیط Visual Studio ایجاد کرده و یا صفحه از قبل طراحی شده خود را باز کنید .
از منوی Toolbox و از قسمت کنترل های Standard یک کنترل AdRotator را کشیده و روی صفحه قرار دهید .
همجنین می توانید به صورت مستقیم در قسمت کدنویسی Source صفحه کد مربوط به کنترل را تایپ نمایید .