ریست نمودن پاسورد DSRMدر ویندوز سرور۲۰۱۲
گاهی ممکن است به هر دلیلی پاسوردDSRMخود را فراموش کرده باشید. برای ریست کردن پاسورد خود در ویندوز سرور۲۰۱۲ وحتی ۲۰۰۸ ابتدا وارد محیط POWER SHELLشده و سپس دستور ntdsutil را وارد کرده و Enter میکنیم.(حتی میتونیم تو محیطCMD هم دستورات رو اعمال کرد)

utt

و سپس دستور set DSRM password را وارد کرده و Enter میکنیم:

itr

و در آخر دستور زیر را وارد کرده ((RESET PASSWORD ON SERVER (COMPUTER NAME) و سپس پاسورد خود را تایپ کنید و enter کنید و پاسورد خودرا دوباره بنویسید.
در شکل زیر بجای عبارت server-1 باید اسم کامپیوتر خود را وارد کرده باشید.

rrew

درضمن پاسورد شما باید به صورت پیچیده یاCOMPLEX باشد