نحوه تنظیم ماژول در فایل web.config

در این ماژول امکان تنظیم تمام رفتارها در فایل web.config وجود دارد و می‌توانید بسته به نیازهای خاص خود، آن را تنظیم کنید. برای استفاده از تنظیمات، ابتدا بخش مورد نظر این ماژول را در بخش configSections در فایل web.config معرفی کنید. این تعریف باید حتما اولین قسمت از فایل web.config باشد.

<configuration>

<configSections>

<section name=”fixFarsiChars” type=”FixFarsiCharsModule.FixFarsiCharsConfigurationSection” allowLocation=”true” allowDefinition=”Everywhere” />

</configSections>

<configuration>

بعد از آن قسمت fixFarsiChars را در فایل web.config اضافه کنید و تنظمات مورد نظر خود را در آن قرار دهید. در اینجا به عنوان نمونه، یک حالت تنظیم ماژول را آورده‌ام. بجز فیلد استثنا (someControlID) بقیه قسمت‌ها تنظیمات پیش‌فرض ماژول هستند و در صورت نیاز به استفاده در همین حالت، اصلا نیازی به وجود این بخش نخواهد بود.

<fixFarsiChars applyToForm=”true” applyToCookie=”true” applyToJson=”true” applyToQueryString=”true”>

<replacements>

<add original=”ی” replacement=”ی”/>

<add original=”ک” replacement=”ک”/>

</replacements>

<exceptions>

<add prefix=”__” />

<add id=”someControlID” />

</exceptions>

</fixFarsiChars>

تنظیمات ماژول تقریبا مشخص است ولی باز هم به طور خلاصه آن‌ها را توضیح می‌دهم. در قسمت اول قابلیت تنظیم این مساله وجود دارد که این ماژول عمل تصحیح را در کدام قسمت‌های ورودی انجام دهد. در صورت نیاز، می‌توانید هر قسمت که مورد نیاز نبود غیرفعال کنید.
در بخش replacements عمیات تصحیحی که مورد نیاز است معرفی می‌شود. در این قسمت می‌توانید تنظیمات خاص خود را وارد کنید. به عنوان مثال ممکن است در پروژه‌ای نیاز باشد که برعکس کار ماژول، حروف به صورت عربی باشند و یا به عنوان مثال اعداد نیز فارسی شوند که به راحتی این موراد در این قسمت قابل انجام است. در هر مورد original به معنی کارکتری که باید تصحیح شود و replacement به معنی کارکتر جایگزین آن است.
در بخش exceptions نیز می‌توانید کنترل‌ها و فیلدهایی که تصحیح بر روی آن‌ها نباید انجام شود را معرفی کنید. به طور پیش فرض تمام کنترل‌هایی که با دو حرف خط زیر (__) شروع می‌شوند استثنا شده‌اند که این امر به منظور جلوگیری از تداخل کار ماژول با مقادیر مورد استفاده در خود ASP.NET (مانند VIEWSTATE__ و EVENTTARGET__ و …) است. در صورت لزوم می‌توانید کنترل‌های خاص خود را در این قسمت برای وارد کنید. از حالت prefix برای استثنا کردن کنترل‌ها به صورت گروهی با وارد کردن بخش ابتدایی نام آن‌ها و از id برای استثنا کردن کنترل با id خاص استفاده می‌شود.