برای آزاد کردن یک IP مسدود شده در CSF طبق دستور العمل زیر اقدام کنید.

۱٫وارد مدیریت CSF بشوید و در جلوی گزینه Quick Unblock ای پی مورد نظر خودتان را وارد کنید (برای مثال ۱۹۲٫۱۶۸٫۱٫۱)

۲٫سپس روی گزینه Quick Unblock کلیک کنید.
.در این مرحله IP مورد نظر شما در فایروال (اگر مسدود شده باشد) باز شده و گزارشی از علت مسدود شدن IP مورد نظر شما نمایش داده می شود.