باز کردن پورت در فایروال

ابتدا دستور زیر را وارد میکنیم:

conf

سپس ctrl+w را می زنیم و tcp_in و tcp_out را سرچ میکنیم
سپس پورت ۲۲ یا هر پورتی را که در سرور لازم است پاک یا اضافه کنید.
سپس ctrl+x و سیو میکنیم به همین راحتی پورت در سرور باز می شود.
پا نوشت: لازم به ذکر است که در این دو مقدار باید پورتی که وارد میکنید یکی باشد ضمنا توصیه نمی شود که پورت های عادی را ببنید چون ممکنه است سرور از کار بیافتد.