نحوه ایجاد CSR از طریق cPanel

۱) ابتدا مرورگر را باز نمایید و از طریق https://domain name/cpanel توسط نام کاربری و رمز عبوری که در اختیار دارید، به کنترل پنل اکانت وارد شوید.

۲) در بخش Security گزینه SSL/TLS Manager را انتخاب نمایید.

dd

۳) در بخش Private Keys (KEY) کلید Generate, view, upload, or delete your private keys را انتخاب نمایید.

sa

۴) در پایین صفحه، بخش Generate a New Key نسبت به انتخاب دامنه ای که تمایل به اعمال SSL برای آن دارید، اقدام نمایید و بعد از آن کلید Generate را برگزینید

bb

۵) با انتخاب Return to SSL Manager به مرحله بعد بروید.

xx

۶) در بخش (CSR) Certificate Signing Requests کلید Generate, view, or delete SSL certificate signing requests را انتخاب نمایید.

sw

۷) در این صفحه بعد از انتخاب دامنه از قسمت Host نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی از طریق فیلدهای موجود اقدام نمایید و کلید Generate را برگزینید.

۸) کد موجود در کادر با عنوان SSL Certificate Signing Request همان CSR است. در واقع CSR همان اطلاعات کد شده ای است که شما در فیلدهای مرحله قبل وارد کردید.

۹) مراحل ایجادCSR به اتمام رسید.