چگونه می توانم در سی پنل یک ایمیل اختصاصی از دامنه خودم ایجاد کنم؟

ورود به سی پنل > EMail Accounts > سپس اطلاعات خواسته شده را پر نمایید سپس برروی Create account کلیک کنید.

منظور از(Mailbox Quota): مقدار فضا ایمیل به مگابایت است که در صورتی که Unlimited را انتخاب کنید نامحدود شده و از فضای اصلی هاست استفاده می کند.