لایه ثابت

برای ایجاد یک لایه با عرض ثابت (می‌تواند پاسخگو نیز باشد) از <div class=”container”> استفاده می‌کنیم.

jj

ch