ابتدا باید یک پوشه‌ بانام joomlafarsi در پوشه templates بسازیم.
/JoomlaRoot/templates/joomlafarsi
در داخل پوشه‌ joomlafarsi ما نیاز به یک ساب پوشه‌ با نام css و فایل‌های ذیل داریم.
/templates/joomlafarsi/index.php

/templates/joomlafarsi/templateDetails.xml