اضافه کردن سطر عنوان به جدول اچ تی ام ال مثال قبل

می خواهیم سطر اول جدول بانک که خوانده شد بصورت حروف پر رنگ نمایش داده شوند

می دانید که سطر اول همان نام فیلدهای جدول است

برای این کار ما دوتا for می نویسیم

for اول که سطر اول را می خواند و در سلولهایی که با تگ th ساخته می شوند نشان داده می شود th محتوای سلول را پر رنگ یعنی bold می کند
اط رکورد دوم به بعد جدول بانک را با for و حلقه loop دیگر می خوانیم

cmd

az