ابتدا روی “Start” در پایین و سمت چپ دسکتاپ خود کلیک کنید.
سپس کنترل پنل رااز این قسمت باز , و روی “Network Connections” کلیک کنید.
روی “Local Area Connection” کلیک راست و”Properties” را انتخاب کنید.
از لیست باز شده  ابتدا “Internet Protocol (TCP/IP)” و سپس گزینه “Properties” را انتخاب کنید.
در صفحه “pop-screen” گزینه “Advanced” را انتخاب کرده و روی “Add” در وسط صفحه کلیک کنید.
سپس “IP address” و “subnet mask” مد نظرتان را وارد کنید.و روی “Add” کلیک نمایید.
پس از  وارد کردن “IP”ها , روی “OK” و بعد از آن روی “Close” کلیک کنید.به این ترتیب فرآیند تکمیل خواهد شد.