آنزیپ کردن فایلهای فشرده در جوملا

ابتدا وارد روت سایت خود بشوید و به ادرس زیر مراجعه کنید و فایل مربوطه را باز کنید(view.html.php)   :
administrator/component/com_media/views/media/view.html.php

در این فایل در خط ۱۰۶ شما کد زیر را مشاهده خواهید کرد :

dds

حال بعد از کد بالا کد نوشته شده در پایین را اضافه نمایید :

anz

با این عمل در واقع شما کدی برای نمایش دکمه انزیپ کردن را در منوی ابزار مدیریت رسانه ایجاد کرده اید .
حال برای افزودن تابع انزیپ به ادرس زیر رفته و فایل (folder.php)  را باز نمایید :
administrator/component/com_media/controllers/folder.php

حال در این فایل بعد از تابع حذف (delete function) کد زیرا را اضافه نمایید (احتمالا بعد از خط ۹۰) :

rre

jjk