نام صفحه اصلی سایت

در صورتیکه از سرویس میزبانی وب ( هاست ) مبتنی بر Redhat Linux 9 استفاده می کنید  ، صفحه اصلی سایت شما باید یکی از این اسامی را داشته باشد: index.htm     و یا index.php  . در این سرویس تنها از این ۲  نام برای مشخص کردن صفحه اصلی خود می توانید استفاده کنید و امکان تغییر آن وجود ندارد