موانع انتقال دمین

آیا شما صاحب دامنه هستید؟ آیا مدیر دامنه (Admin Contact) برای تأیید انتقال دامنه، موافقت کرده است؟
آیا آدرس پست الکترونیک مدیر دامنه معتبر است؟
آیا از زمان ثبت دامنه بیش از ۶۰ روز گذشته است؟ ( این یک مدت زمان انتظار اجباری برای جلوگیری از بحث و جدل های احتمالی درباره دامنه است ).
آیا دامنه منقضی (expired) شده است یا دارای بدهی معوقه (Past Due) نسبت به ثبات (Registrar) فعلی است؟

برخی از ثبات ها (Registrar) شرایط مورد نظر خودشان را نیز برای انتقال از طرف سیستم آنها، اضافه می‌کنند. لطفاً برای آگاهی از جزئیات این اطلاعات مستقیماً با آنها تماس بگیرید و مطمئن شوید که مدیر دامنه (Admin contact) از کارهایی که آنها باید انجام دهند، آگاه است.