هنگامی که نمی خواهید اطلاعات به صورت Cashed باشند . یعنی اطلاعات درون حافظه سرور باقی مانده و ممکن است در درخواست های بعدی از اطلاعات تکراری استفاده شود . برای مثال در عملیات update یک فایل و یا ارسال و دریافت اطلاعات از پایگاه داده از متد Post استفاده کنید .
حجم اطلاعات ارسالی زیاد باشد . متد GET در حجم اطلاعات ارسالی بسیار محدود بوده و در حجم های اطلاعات بالا باید از متد POST استفاده نمایید .
هنگامی که می خواهید اطلاعات حساسی مثل رمز عبور را منتقل کنید ، باید از متد POST استفاده شود . زیرا در متد GET اطلاعات ارسالی به انتهای نام فایل درخواست شده اضافه شده و به همین دلیل قابل رویت هستند . اما در متد POST اطلاعات به صورت مخفی و پشت پرده منتقل می شوند .