موارد استفاده کنترل Calendar :

از کنترل Calendar می توان برای انجام کارهای مختلفی استفاده نمود . در لیست زیر به چند مورد از این کارها اشاره کرده ایم :

انتخاب تاریخ :
همانطور که گفتیم ، این کنترل تاریخ ماه جاری را نمایش داده و کاربر می تواند بین روزها ،ماه ها و حتی سال ها حرکت کرده و تاریخ مورد نظر خود را مشاهده و یا انتخاب نماید .
تنظیم خاصیت SelectedDate باعث می شود تا تاریخ انتخاب شده به صورت رنگی ( HighLight ) نمایش داده شود . همچنین می توان کاری کرد تا کاربر بتواند چندین تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نماید .
نمایش دادن تاریخ ملاقات ، حوادث و یا سایر اطلاعات :
توسط این کنترل و اتصال آن به یک منبع داده ، می توان تاریخ ملاقات ، حوادث و یا سایر اطلاعات مربوط به هر روز را نمایش داد . این روش را در بخش راهکارهای موثر در ASP.Net نشان داده ایم .