مهم ترین ویژگی ها وب پورتال

مهم ترین ویژگی ها وب پورتال را در یک جمله می توان به شرح زیر دانست که البته این خود می تواند به جزئی از تعریف پورتال محسوب شود.
در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشمار و مختلف با تعیین اهداف قبلی، سطح دسترسی و رده بندی زیر نظر کادر نظارت و مدیریت در یک قالب انعطاف پذیر که به صورت جذاب و قابل دسترسی در کنار سرویس ها و خدمات مفید به کاربران اینترنت به گونه ای که سرویس دهنده و سرویس گیرنده هر دو از امنیت سرویس خود اطمینان داشته باشد .
اعم ویژگی های پورتال را به صورت تیر وارمی توان در موارد زیر دانست:
۱- قابلیت شخصی سازی اطلاعات و ظاهر customization))
۲- قابلیت استفاده برای عموم و عدم پایداری به Platform
۳- قابلیت دسترسی به تمام سرویس ها تنها با یکبار ورود به سیستم (Single sign-on)
۴- دسته بندی و رده بندی اطلاعات در بخش مدیریت و ارائه به کاربر (Taxonomy)
۵- تعامل و یافتن سریع کاربران در مواقع ضروری (Alert)
۶- دسترسی سریع به اطلاعات
۷- ارائه سایر سرویس های اینترنتی مبتی بر وب