منظور از Routing Loop چیست

cb

Routing Loop یک مشکل جدی در فرآیند های مسیریابی شبکه محسوب می شود ، در این حالت یک Packet داده بصورت متناوب از همان روتری که آمده است مجددا و مجددا مسیریابی و عبور می کند و باز هم به همان روتر برگشته و مسیریابی می شود. این تناوب اینقدر ادامه دار می شود که تقریبا می توان گفت هیچوقت تمام نمی شود و در یک چرخه بی نهایت مسیریابی این بسته اطلاعاتی انجام می شود. Routing Loop ها می توانند مشکل بسیار جدی برای شبکه های ما ایجاد کنند و در برخی اوقات توان این را دارند که شبکه را بصورت کلی از مدار خارج کنند و غیرفعال کنند. معمولا مشکلات مربوط به Routing Loop در پروتکل های مسیریابی Distance Vector مشاهده می شود