مقدار ها (values)
حالا که فهمیدیم چطور باید خاصیت هارو بنویسیم نوبت اینه که بدونم چطور باید به اونا مقداری رو بدیم. برای مثال با نوشتن fz18 ، خروجی شما font-size:18px خواهد بود.دقت داشته باشید برای مقدار دهی نمی خواهد که بعد از اعداد px رو اضافه کنید.زیرا Emmet به طور پیشفرض به مقدار های عددی ، واحد پیکسل رو میده.

aww