برای فهمیدن مقدار رم و هارد دیسک و پردازنده کافیست دستور زیر را در محیط دستور بزنید:

free -h