قدرت و سرعت:
منابع سخت افزاری یک هاست بسیار حائز اهمیت است. اینکه هاست از چه cpu هایی استفاده و یا چه مقدار رم مصرف مینماید. هرچه این دو قوی تر و بیشتر باشد سرعت و قدرت انجمن شما بسیار بالا خواهد بود.
کم بودن این دو شیرینگ بالا باعث ساسپند شدن دائم سایت شما میشود.