همانطور که می دانید، تمامی فایل ها و محتوای یک وبسایت، درون یک پوشه و یک مسیر مشخص قرار دارد. گاهی اوقات، نیاز دارید تا وبسایت شما محتوای خاصی را که در پوشه و محل دیگری نسب به وبسایت قرار دارد نیز شامل شود. برای مثال، در شرکت خود، پوشه ای از فرم های مختلف دارید که بایستی چندین وبسایت مختلف به آن دسترسی داشته وآنها را در اختیار کاربران خود قرار دهند. این پوشه در یک مسیر فیزیکی قرار دارد و تمامی وبسایت ها از این مسیر به فابل ها دسترسی دارند.

در واقع Virtual Directory ها به محتوای فیزیکی که درون وب سرور بصورت local و یا بصورت share شده در یک کامپیوتر remote دیگر قرار دارند، اشاره می کنند که در خود وبسایت وجود ندارند.

Virtual Directory ها را می توان در سطح وبسایت و یا یک web application خاصی ایجاد کرد. اینها نیز همانند web application ها نام مستعاری (alias) داشته که در آخر URL وبسایت می آیند و به مسیر فیزیکی اشاره دارند. مانند عبارت Images در انتهای http://serversetup.ir/images