یشتر آشنا شویم:
((بر روی GPO که ساختیم کلیک راست و Edit را انتخاب می کنیم و به مسیر زیر می رویم:

User Configuration>Policies>Administrative Templates>Start Menu and Taskbar>Remove Games Link from start Menu
در پنجره ای که باز می شود گزینه Enabled را انتخاب می کنیم.

prov

بعد از لینک کردن پالیسی به OU مورد نظر (LAB) بر روی آن کلیک می کنیم و به تب Delegation رفته و بر روی Advanced کلیک می کنیم.

sa

در پنجره Security Settings از قسمت Group or Users names، گروه Authenticated Users را انتخاب می کنیم و در قسمت Permissions، فقط و فقط تیک Allow برای Apply Group Policy را بر می داریم.

adv

در ادامه بر روی Add کلیک می کنیم و گروه (Apply Remove-Glink) را اضافه می کنیم و دسترسی Apply Group Policy را برای این گروه Allow می دهیم.

appl

حالا با Logon کردن کاربران عضو گروه (Apply Remove-Glink) لینک فولدر Games از Start Menu آنها حذف شده و با Logon کردن کاربرانی که عضو این گروه نبودند،(کاربری مثل AMO) این پالیسی با اینکه به OU ای که کاربر AMO در آن وجود دارد لینک شده است، به این کاربر اعمال نشده.

st

aaa