مفهوم Etherchnnel در سیسکو
لینک‌های Ethernet با استانداردهای متفاوت معرفی شده‌اند که مشخصات متفاوتی دارند. یکی از مهمترین مشخصات آن که انگیزه پیشرفت را ایجاد کرده همواره سرعت آنها بوده استEthernet . در حال حاضر با استاندارد های ۱۰M،۱۰۰M،۱G،۱۰G موجود است که طبیعتا برای لینک‌های با پهنای باند بیشتر می‌بایست هزینه بیشتری برای تجهیزات و لینکهای ارتباطی متحمل شد. علاوه بر هزینه ممکن است Media ارتباطی نظیر فیبر برای سرعت بالاتر وجود نداشته باشد. پس در موارد نیاز به سرعت بیشتر باید به دنبال راه چاره گشت. گاهی اوقات ما بین ۲ عدد Switch یا یک Router و یک Switch نیاز به برقراری یک ارتباط خطا پذیر داریم. به صورتی که هنگام قطع شدن یکی از لینک های ارتباطی لینک دومی وجود داشته باشد تا در مدار آمده و سرویس دهی را ادامه دهد.برای پاسخ به مشکلات فوق تکنولوژی Etherchnnel ابداع گردید که تحت استاندارد ۸۰۲٫۳ad معرفی شده‌است. این استاندارد اتصال دو Switch را توسط دو الی هشت لینک ارتباطی ممکن می‌سازد. در ابتدا شرکت سیسکو Ether channel را با پروتکل Port Aggregation Protocol(PAGP) عرضه کرد و پس از آن IEEE استاندارد ۸۰۲٫۳ad را با نام Link Aggregation Control Protocol(LACP) معرفی نمود. PAGP تنها بین تجهیزات سیسکو قابل استفاده است و LACP به صورت استاندارد در ما بقی تجهیزات کاربرد دارد. لازم به ذکر است که تجهیزات سیسکو نیز از LACP پشتیبانی می‌کنند.