همانطور که می دانید، پارتیشن های Domain، Configuration و Schema با همه DC های یک دامین، و پارتیشن های Configuration و Schema با همه DC های کل forest نیز replicate می شوند. در این میان ، active directory از یک پارتیشن دیگری نیز به نام application directory partitions نیز پشتیبانی می کند. یک application directory partition قسمتی از data store بوده که شامل object های مورد نیاز برای یک برنامه یا سرویسی است که در خارج از هسته اصلی AD DS قرار دارد. برخلاف بقیه پارتیشن ها، این پارتیشن می تواند به گونه ای کانفیگ شود که فقط به یک DC خاص replicate شود، نه همه DC ها!

application directory partitions به گونه ای طراحی شده اند که برنامه ها و سرویس های خارج از AD DS را پشتیبانی کنند. به دلیل اینکه این پارتیشن ها فقط هنگام نیاز replicate می شوند، آنها می توانند هرگونه object را، به جز موارد امنیتی ، مانند کاربران ، کامپیوترها و گروه ها، شامل شوند. Application directory partitions با بهینه سازی ترافیک replication، فواید زیادی را برای خطاپذیری (fault tolerance) ، دردسترس بودن (availability) و کارایی (performance) دارند. آسان ترین راه برای فهم این پارتیشن، بررسی Application directory partitions توسط Microsoft DNS Server است. هنگامی که شما یک zone را بصورت integrate شده با active directory می سازید، رکوردهای DNS توسط Application directory partition بین DNS سرورها replicate می شوند. بنابراین این پارتیشن و موارد موجود در DNS خودش با هر replicate ،DC  نشده و فقط به عنوان DNS server عمل می کند.