باس CPU های Celeron :
Intel ها دارای باس ۱۰۰ و Celeorn D دارای باس ۱۳۳ هستن که با توجه به Quad کار کردن CPU های Intel به ترتیب روی باس ۴۰۰ و ۵۳۳ کار می کنن . Pentium 4 های اولیه هم دارای باسهای ۴۰۰ و ۵۳۳ بودند . ( این سری روی سوکت های ۴۷۸ و ۴۲۳ قرار داشتن ) Pentium 4 Processor Supporting HT Technology دارای باس ۲۰۰ هستن که با توجه به Quad کار کردن CPU های Intel روی باس ۸۰۰ کار می کنن . ( این سری روی سوکت های ۴۷۸ و ۷۷۵ قرار دارن ) Pentium 4 Processor Extreme Edition روی باس ۸۰۰ کار می کنن و فقط یک مدل از این سری که فرکانس ۳/۴۶ گیگا هرتزی داره ، روی باس ۱۰۶۶ کار میکنه ( این سری هم مثل سری قبل روی سوکت های ۴۷۸ و ۷۷۵ قرار دارن )