کرنل – KERNEL
هسته اصلی سیستم عامل لینوکس (کرنل) kernel می باشد.kernel (کرنل) قسمتی از سیستم که حافظه ,فایل ها و وسایل جانبی را مدیریت میکند ,زمان و تاریخ را حفظ میکند برنامه های کاربردی را آغاز میکند و منابع سیستمی را تخصیص می دهد
Kernel مستقیما با سخت افزار در ارتباط است

شل – SHELL

shell(شل) نقش رابط بین کاربر و kernel (کرنل) را بر عهده دارد
(شل) shell یک برنامه مفید می باشد که دستورات و فرمانها را از کاربر دریافت میکند و بعد از ترجمه آن را جهت اجرا به kenrel تحویل میدهد

 

LINUX UTILITES
لینوکس utilites یا فرمانها یک مجموعه در حدود ۲۰۰ برنامه که فرآیند لازم را برعهده دارند.این برنامها از طریق shell درخواست میشوند

APPLICATION SOFTWARE
ّبرنامه هایی نظیر نرم افزار حسابداری و سیستمهای مدیریتی و data base می باشند