کنترل AdRotator در ASP.Net برای نمایش یک عکس به صورت رندم استفاده می شود . عکس نمایش داده شده توسط این کنترل از مجموعه ای از عکس ها که قبلا توسط کاربر تعیین شده ، به صورت تصادفی انتخاب شده و نمایش داده می شود .
می توان برای هر عکس ، یک آدرس URL مقصد تعیین کرد تا کاربر در هنگام کلیک بر روی آن عکس ، به URL مقصد منتقل شود . اطلاعات عکس ها و URL ها در یک منبع داده ای مثل یک فایل XML یا پایگاه داده SQL ذخیره می شوند . کنترل در هنگام اجرای صفحه اطلاعات را از منبع داده مربوط به خود خوانده و اجرا می کند .
از این کنترل معمولا برای نمایش عکس های تبلیغاتی استفاده می شود . هر باره که صفحه Refresh می شود ، کنترل انتخاب تصادفی عکس را انجام داده و یک عکس جدید را نمایش می دهد .
می توان تعیین کرد چه عکس هایی برای نمایش در اولویت قرار بگیرند و یا اینکه کدام عکس ها بیشتر از سایرین نمایش داده شوند .
شکل کلی تعریف و نمایش دکمه فرمان AdRotator در صفحه های ASP.Net به صورت زیر است :

  < asp:AdRotator ID=”AdRotator1″ runat=”server” DataSourceID=”نام فایل منبع داده” / >

. توجه کنید این فایل تا زمانی که به منبع داده وصل نشود ، خروجی بر روی صفحه نخواهد داشت

نحوه قرار دادن یک کنترل AdRotator بر روی صفحه ASP.Net :

ابتدا یک صفحه ASP.Net در محیط Visual Studio ایجاد کرده و یا صفحه از قبل طراحی شده خود را باز کنید .
از منوی Toolbox و از قسمت کنترل های Standard یک کنترل AdRotator را کشیده و روی صفحه قرار دهید .
همجنین می توانید به صورت مستقیم در قسمت کدنویسی Source صفحه کد مربوط به کنترل را تایپ نمایید .

تعیین عکس ها جهت نمایش :

چند راه برای ذخیره اطلاعات عکس ها ، URL های مقصد و سپس انتقال آنها به کنترل AdRotator وجود دارد . در لیست زیر به معرفی این روش ها پرداخته ایم :

فایل XML : در این حالت مکان عکس ها ، URL های مقصد و سایر اطلاعات مربوط به عکس ها را در یک فایل XML قرار داده و سپس آن را به کنترل متصل می کنید . برای دریافت اطلاعات بیشتر به مطلب نمایش عکس های تبلیغاتی از یک فایل XML توسط کنترل AdRotator رجوع نمایید .
یک پایگاه داده و کنترل سرور داده : در این حالت مکان عکس ها ، URL های مقصد و سایر اطلاعات مربوط به عکس ها را در یک پایگاه داده مثل SQL Server قرار داده و سپس آن را به وسیله یک کنترل سرور داده مثل SqlDataSource به کنترل AdRotator متصل می کنید . جدول به کار برده در این پایگاه داده باید ساختاری داشته باشد که کنترل AdRotator بتواند آن را بخواند . برای دریافت اطلاعات بیشتر به مطلب نمایش عکس های تبلیغاتی از یک پایگاه داده توسط کنترل AdRotator رجوع نمایید .
یک شیوه دلخواه : در این حالت شما یک رویداد Event Handler طراحی می کنید تا کنترل بر اساس آن عمل کند .