متغییرها:

خوب همیشه که نمیشه از ثابت ها استفاده کرد.خوب انتظارات ما فرا تر از اینهاست.همون طور که گفتیم ما میخواهیم کد بنویسیم وبهش ورودی بدیم

خروجی بگیریم.برای این کار نیاز به یکسری متغییر ها داریم انها رو معرفی میکنیم.

متغییر ها در پایتون مثل زبان C/C++ نیست که وقتی ازشون استفاده میکنیم باید نوع اون متغییر رو هم ذکر کنیم.

در پایتون ما فقط متغییرهامون رو نام گذاری میکنیم و در کدهامون از اونها استفاده میکنیم.

این نامگذاری متغییرها در پایتون یکسری چارچوب هایی داره اونها رو توضیح میدیم:

اسم متغییر باید با یک حرف شروع شود.

اولین حرف شناسه باید یکی از حروف الفبا (کوجک یا بزرگ) یا یک زیر خط (ـ) (اندرلاین)باشد.

بقیه نام شناسه میتواندشامل حروف الفبا (کوجک یا بزرگ) یا یک زیر خط (ـ) و اعداد (۰-۹) باشد

پایتون به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس است مثلا این دوشناسه عین هم نیستند:

کد:

ttrrr