معایب:
معایب امنیتی و باگ های این کامپوننت در هر نسخه قابل تغییر است و در نسخه های جدید همانند جوملا باگ های مختلفی برطرف می شود. از باگ هایی که می توان نام برد عدم پشتیبانی محیط مدیریت در مرورگرهاست. برای نمایش تب ها در محیط مدیریت حتماً باید از مرورگر Google Chrome استفاده شود.همین مورد باعث شده که شناخت نادرستی از این کامپوننت در ذهن مخاطبان شکل گیرد و ابزار مدیریت را محدود ببینند.
ازمعایب دیگر آن پیچیدگی در بخش مدیریت می بشد که به دلیل گستردگی این کامپوننت افراد خاصی به سمت آن گرایش دارند و همین امر موجب شده افراد دراستفاده ازآن دچار سردرگمی شوند و به ناچار از استفاده این کامپوننت صرفنظر کنند.