.ابتدا وارد سایت www.intodns.com شوید.

۲٫ سپس در کادر اسم دامنه خود را مطابق با نمونه بنویسید. (برای مثال google.com را وارد می کنیم)
۳٫سپس روی دکمه Report کلیک کنید.
۴٫ در بخش Domain NS records شما می توانید DNS های فعلی دامنه خود را مشاهده کنید.

۵٫در بخش NS records from your nameservers شما می توانید DNS هایی که میزبان شما برای اتصال دامنه شما قرار داده است را مشاهده کنید.