مزیت AngularJS نسبت به سایر چارچوبهای جاوا اسکریپتی
چارچوب انگولار دارای ویژگی های هوشمندانه ای مانند اتصال داده دو طرفه، توانایی ایجاد تگ‌ها، ویژگی‌ها و کامنت های HTML دلخواه و دستورالعمل‌های تو کار که کارایی HTML نرمال را توسعه می دهد، می باشد. چارچوب جاوا اسکریپت انگولار بسیار چند بعدی و همه گیر می باشد. می توان از آن در پروژه برنامه‌های کاربردی تک صفحه‌ای بزرگ یا در پروژه‌های بسیار کوچک نیز از آن استفاده کرد. نیاز به تنظیمات زیادی برای شروع استفاده از دستورهای آماده انگولار نیست.