مزیت های ipv6 نسبت به ipv4:

طول آن ۱۲۸ بیت است در واقع ۲ به توان ۱۲۸ ip خواهیم داشت.
به صورت هگزا دسیمال نوشته می شود و ماشین به حالت باینری آن را می خواند.

Ipv4 از لحاظ ساختاری به ۲ قسمت تقسیم می شود network id و hostid درون شبکه فقط نود هایی می توانند با یکدیگر  ار تباط برقرار کنند که در قسمت network id کاملا شبیه به یکدیگر می باشند.