مزایای SVG

مزایای SVG نسبت به سایر فرمت های عکس (مانند GIF و JPEG):

عکس های SVG را می توان با هر Editorی، ایجاد و یا ویرایش کرد.
حجم این فایل ها از فرمت های پیکسلی کم تر است.
این عکس ها قابلیت تغییر اندازه بدون از دست دادن کیفیت را دارند.
متون نوشته شده در این عکس ها بصورت TEXT بوده و قابل انتخاب و جستجو می باشد.
فایل های SVG کاملا XML هستند.