• سادگی و نصب آسان

  • انعطاف پذیری مناسب

  • دارای وزن کم بوده و براحتی بهم تابیده می گردند