بیشتر مرورگرهای بزرگ از xml , xslt پشتیبانی می کنند

فایر فاکس
نسخه ۳ به بعد این مرورگر از xml , xslt , xpath پشتیبانی می کنند

اینترنت اکپلورر
نسخه ۶ به بعد این مرورگر از xml , xslt , xpath پشتیبانی می کنند.

 گوگل کروم
نسخه یک به بعد این مرورگر از xml , xslt , xpath پشتیبانی می کنند

 اپرا
اپرا نسخه ۹ به بعد از xml , xslt , xpath پشتیبانی می کنند
اپرا نسخه ۸ فقط از xml , css پشتیبانی می کند

 اپل سفاری
نسخه ۳ به بعد این مرورگر از xml , xslt پشتیبانی می کند