۱-.بررسی ساختار شبکه و ارائه دیاگرامی از وضعیت جاری شبکه

۲٫ارائه گزارش از نقاط ضعف شبکه

۳٫ارائه ساختار جدید شبکه با توجه به نیاز کارفرما و رعایت اصول امنیتی پیش گیرا نه

۴٫بررسی وضعیت امنیتی سرورهای موجود و تامین امنیت سیستم عامل موجود روی آن و Security Check های لازم برای تمامی سرورها

۵٫پیاده سازی سیستم Firewall برای جلوگیری از دسترسیهای غیر مجاز در شبکه

۶٫پیاده سازی سیستم IDS برای تشخیص و جلوگیری از حملات بوجود آمده در شبکه

۷٫پیاده سازی سیستم Monitoring برای نمایش دقیق عملکرد شبکه ، بدست آوردن اطلاعات کامل از شبکه موجود و استفاده از برنامه های Security Alert برای ارسال تمامی وقایع Critical به مدیران شبکه بصورت Online و یا Offline

۸٫ایجاد امنیت در روترها، سوئیچها و سایر تجهیزات موجود در شبکه با تنظیم مجدد آنها

۹٫نصب و راه اندازی سیستم Directory Services مانند (Active Directory ) برای کنترل و مدیریت کاربران موجود در شبکه و کنترل دسترسی های آنها و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بر پایه استانداردهای ISO27001, BS7799

۱۰٫نصب و راه اندازی سیستمهای متمرکز Antivirus

۱۱٫آموزش فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در سطوح مختلف فنی ، مدیریت و اجرائی