برای پاک کردن history  مراحل زیر را دنبال کنید:
۱٫       internet explorer  را اجرا کنید
۲٫       زبانه general  را کلیک کنید
۳٫       روی گزینه clear history  کلیک کنید
در سمت چپ گزینه clear history  عددی را مشاهده می کنید که تعداد روزهای نگهداری history  را نمایش می دهد که پس از گذشت تعداد روز وارد شده history  پاک می شود. این عدد قابل تغییر می باشد