ساخت ایمیل از طری کنترل پنل پلسک

-به کنترل پنل هاست خود لاگین نمایید .
دقت کنید ورود به کنترل پنل مدیریت هاستینگ در بخش آموزش > آموزشهای اولیه توضیح داده شده است .

۲- پس از ورود به کنترل پنل وب هاستینگ خود ،با یکی از دو روش زیر شما میتوانید آدرس ایمیل های جدیدی را برای خود بسازید .

۱-۲- بر روی Homeکلیک نموده و سپس Create E-mail Address را انتخاب نمایید.
۲-۲-از قسمت Mail نیز تنها کافی است روی گزینه Create E-mail Address کلیک نمایید.
– نام ایمیل را در قسمت Email addressو پسورد مربوط به آن را در قسمتnew password و تایید پسورد را در قسمت confirm password وارد نمایید و سپس روی گزینه ok کلیک نمایید.