ابتدا بر روی My Domain کلیک کنید و سپس بر روی آیتم Scripting Supports و پس از آن بر روی PHP Scripting Supports، در این قسمت چنانچه مایل باشید PHP غیر فعال باشد گزینه Not Installed و چنانچه مایل باشید PHP فعال باشد می توانید نسخه مورد نیازتان را از میان نسخه های موجود انتخاب نمایدد.