پس از اجرای نرم افزار مراحل زیر را انجام دهید.
۱٫ در قسمت Host، آدرس FTP میزبانی را وارد نمائید.

۲٫ آدرس Host می بایست با فرمت ftp://yourdomain وارد گردد.
۳٫ نام کاربری FTP را جهت ورود به حساب FTP وارد نمائید.در صورتی که حساب FTP ایجاد نکرده اید از کنترل پنل سایت اقدام به ایجاد نمایید.
۴٫ کلمه عبور حساب FTP را جهت ورود به حساب FTP وارد نمائید. این کلمه عبور همان کلمه عبوری است که در هنگام ایجاد حساب FTP به آن اختصاص داده اید.
۵٫ پورت استاندارد اتصال به FTP، همان پورت ۲۱ می باشد که پیش فرض نرم افزار FileZilla نیز می باشد.
۶٫ جهت اتصال به FTP سایت، بر روی گزینه Quickconnect کلیک نمائید.
۷٫ جهت Download اطلاعات از FTP سرویس میزبانی، بر روی فایل مورد نظر Right Click نموده و سپس روی گزینه Download کلیک نمائید.
۸٫ جهت Upload اطلاعات به FTP سرویس میزبانی، بر روی فایل موردنظر Right Click نموده و سپس روی گزینه Upload کلیک نمائید.