مدیریت کردن دامنه

با وارد شدن به صفحه مدیریت دامنه در آدرس https://manage.opensrs.net (یا آدرس https://manage.regiran.com) می‌توانید دامنه را مدیریت کنید. البته شما به نام کاربری و گذرواژه برای دسترسی به این صفحه نیاز خواهید داشت که در هنگام ثبت به شما ارسال شده است.