با استفاده از file manager شما می توانید لیست فایل ها و پوشه های موجود بر روی هاست خود را مشاهده کرده و کارهائی از جمله آپلود فایل، حذف فایل، ویرایش فایل، تغییر نام فایل و… را تنها با انتخاب نام فایل خود انجام دهید.

در این قسمت شما با انتخاب هر کدام از فایل ها ویا پوشه ها در قسمت Select  می توانید عملیاتی که در عکس بالا مشاهده می کنید را انجام بدهید.

Set Permission : در این قسمت شما می توانید اجازه دسترسی مانند فقط خواندنی و یا خواندنی و نوشتنی را برای فایلها و یا پوشه های خود تغییر دهید.

Delete : در این قسمت شما می توانید فایلها و یا پوشه های انتخابی خود را حذف نمائید.

Creat New Folder : در این قسمت شما می توانید پوشه جدیدی را در مسیری که در آن قرار دارید ایجاد کنید

Creat New File : در این قسمت شما می توانیدفایل جدیدی را در مسیری که در آن قرار دارید ایجاد کنید.

Upload file to current directory : در این قسمت شما می توانید فایل های خود را در مسیری که در  آن قرار دارید آپ لود نمائید.