یکی از کابوس های برنامه نویسان، بهتره بگیم بزرگترین کابوس، مدیریت و استفاده بهینه از حافظه کامپیوتر می باشد. برنامه ای که از حافظه استفاده بهینه داشته باشد، سرعت اجرا و عملکرد بهتری دارد. اگر شما با زبان هایی که مدیریت حافظه در آنها به صورت خودکار نباشد، کار کرده باشید، حتما” واژه کابوس را تائید می کنید. اما در دات نت، مسئله مدیریت و استفاده بهینه از حافظه بوسیله سرویس GC یا Garbage Collector به صورت کامل حل شده است. در حقیقت سرویس GC وظیفه مانیتور کردن حافظه در حین اجرای برنامه و پاک سازی آن را به عهده دارد. به همین دلیل شما به عنوان برنامه نویس، هیچ گونه نگرانی در مورد پاک سازی حافظه را نخواهید داشت.

پروسه آزاد سازی حافظه در دات نت، کمی پیچیده است، اما به طور کلی، در مدیریت حافظه توسط CLR، دو وظیفه کلی وجود دارد. تخصیص حافظه و آزاد سازی حافظه که این وظایف به صورت خودکار توسط CLR انجام می شوند.

در ادامه آموزش بخشی را به سرویس GC اختصاص خواهیم داد که در آن بخش به طور کامل با پروسه های تخصیص و آزاد سازی حافظه، Finalizer ها و Generation ها در GC آشنا خواهیم شد.