مدیریت تصاویر

شما می توانید با توجه به مقدار فضای میزبانی خود، تصاویری را بر روی فضای میزبانی  و سرور ارسال نمایید.
تصاویر ارسال شده از سوی شما می تواند در بخش های مختلف وب سایت وبه دلخواه شما انتخاب ونمایش داده شود.
پس از ورود به بخش مدیریت تصاویر، قابلیت های ذیل در اختیار شما قرار می گیرد :

zza

ارسال تصویر از کامپیوتر شما بر رو ی سرور:
جهت ارسال تصویر از کامپیوتر خود  بر روی محیط اینترنت (فضای میزبانی خود) لازم است از طریق بخش ارسال تصویر و با استفاده از منوی انتخاب پوشه ی ارسال فایل ، یکی از پوشه ها را به عنوان پوشه ی مقصد انتخاب وبه طور همزمان پنج تصویر را از کامپیوتر خود انتخاب و بر روی سرور ارسال نمایید .
توجه :
تصاویر خود رابه گونه ای انتخاب نمایید که حداقل حجم را داشته باشد.
دقت کنید تصاویر انتخابی شما با رزولیشن ۷۲dpi-RGB و حجم کمتر از ۵۰۰ کیلوبایت باشد.
فهرست تصاویر:
فهرست تصاویری که در قسمت سمت چپ مدیریت تصاویر قرار دارد فهرستی از تمامی تصاویر ارسال شده ی شما بر روی سرور را نمایش می دهد.
شما می توانید با وارد شدن به هریک از فولدر های موجود در این بخش ، تصویر را بر روی سرور انتخاب  و نشانی تصویر را جهت استفاده در وب سایت ملاحظه نمایید.

ccv