محدودیت در طول نام در اکتیودایرکتوری 

نام کامپیوترها و دامین ها در NetBIOS حداکثر ۱۵ کاراکتر است.
نام هاست ها در DNS حداکثر ۲۴ کاراکتر است.
نام OU ها حداکثر ۶۴ کاراکتر است.