محدودیت تعداد اکانت ها در هر تراکنش LDAP

زمانی که اسکریپت یا برنامه ای می نویسید که تراکنش های LDAP را انجام می دهد، توجه داشته باشید که برنامه یا اسکریپت تان نمی تواند بیش از ۵۰۰۰ عملیات را در هر تراکنش انجام دهد. تراکنش LDAP به گروهی از عملیات های دایرکتوری (مانند اضافه کردن، حذف کردن و دستکاری) گفته می شود که با آن به عنوان یک واحد یکتا برخورد می شود. اگر اسکریپت یا برنامه تان بیش از ۵۰۰۰ عملیات در یک تراکنش LDAP داشته باشد، ممکن است که با خطای محدودیت منابع و یا وقفه در عملیات ها مواجه شوید. اگر همچین اتفاقی رخ دهد، همه عملیات های تراکنش (تغییرات، عملیات های اضافه کردن، دستکاری ها) به وضعیت اولیه خود بازمی گردند، به بیان دیگر تمام تغییراتی که ایجاد کرده اید از بین می روند.

برای مثال اگر با استفاده از ADSI یا همان Active Directory Service Interface اسکریپت می نویسید، تابع SetInfo یک تراکنش کامل را انجام می دهد.در یک مثال دیگر داریم، زمانی که از System.DirectoryServices یا S.DS در فریم ورک .Net استفاده کنید، تابع DirectoryEntry.CommitChanges یک تراکنش کامل را انجام می دهد.

نکته: به تابعی که در تراکنش های LDAP استفاده می کنید، دقت کنید و مطمئن شوید که در هر تراکنش بیش از ۵۰۰۰ عملیات نمی فرستید.