مثال:

در این مثال ما دمای آب رو به برنامه میدیم و برنامه دما رو به فارنهایت تبدیل میکنه و حالت آب رو به ما میگه.
کد PHP:

mmb